Våra tjänster


MMP utför vi jobb som totalentreprenör och även här har vi då samordningsansvar för övriga yrkesgrupper mot slutkund. Fördelen med detta är också att kunden bara behöver ha en motpart.

MMP KVALITÉ AB UTFÖR BYGGJOBB FÖR BÅDE FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER.

VI UTFÖR ALLT INOM BYGG SOM BL.A.:

BYGGKONSTRUKTIONER

 • Monolitiska armerade betongkonstruktioner
 • Formsättningsarbeten
 • Armeringsarbeten
 • Betongarbeten
 • Träkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner

INOMHUS

 • Snickeriarbeten
 • Ombyggnader och Renoveringar
 • Måleriarbeten och Tapetsering
 • Köksbyten och Köksrenovering
 • Badrumsrenovering
 • Kakelsättning
 • Golvläggning

UTOMHUS

 • Snickeriarbeten
 • Fasadrenovering och Putsning
 • Fasadbyten och Målning
 • Byggnation av tillbyggnader, altaner
 • Friggebodar, garage m.m
 • Nyproduktion av småhus
 • Stensättning
 • Takläggning