VÅR ERFARENHET

MMP Kvalité AB är ett företag som tar sig an uppgiften att uppfylla de krävande kvalitetskraven för alla färdigställningar av byggobjekt. Professionell inställning och teknisk kunskap är anledningen bakom vårt renommerade rykte bland våra kunder. Kvalitén på vårt utförda arbete är vårt företags ledande motto.

 MMP Kvalité AB leds av utbildade ingenjörer med erfarenhet från flera europeiska länder inom byggbranschen. Våra chefer har arbetat anläggningsinfrastruktur med hjälp av modern och innovativ konstruktionsteknik som används för byggnad av avancerade konstruktioner och färdigställande av byggobjekt, dvs slutfasen av projekt.

Erfarenheten som MMP har tagit del av under många år kan vi framhäva vårt utförande av anläggningar för trä, monolitiskt armerad betong, prefabricerad armerad betong och stålkonstruktioner. Träkonstruktioner är särskilt något vi känner oss duktiga på. Vi utför med exceptionell hänsyn för att ta fram den naturliga skönheten och funktionerna i träföremål och prefabricerade strukturer, var vi kan uppskatta vårat deltagande i skapandet av innovativa skyddade lösningar med immaterialrätt.

Download MMP Kvalité >>